822

Doelstelling van de Stichting Noordwolde Bruist

Het tot stand brengen en beheren van activiteiten, voorzieningen en projecten voor het versterken van de onderlinge contacten van bewoners en hun betrokkenheid bij het dorp, waarbij jongerenparticipatie en/of –educatie een grote rol speelt. Tevens het vermarkten van de streek rondom Noordwolde en het versterken van de MKB- en de toeristensector. En voorts al hetgeen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

18907286749_ab86214eab_h

Mocht u de doelstellingen onderschrijven en wilt u ook, dat ze ook kunnen worden verwezenlijkt, dan kunt u de stichting Noordwolde Bruist sponseren. Dit geeft reductie of, in sommige gevallen gehele vrijstelling van betaling bij de evenementen en wij kunnen de evenementen nog spectaculairder maken! De donatie kunt u doen o.v.v. “donatie Noordwolde Bruist” op rekeningnummer NL56 RABO 0112 7706 65

Als u na 30 dagen wijzigingen opmerkt, is het daarom essentieel dat u deze onmiddellijk vervangt. Wat moet ik doen als ik merk dat mijn libido vertraagt ​​of zwakker wordt? Als u bent gestopt met het innemen van erectiemedicijnen.com, kunt u een afname van uw libido ervaren.